Vakuový kolektor a tepelná trubice - princip

Tepelná trubice - Heat Pipe

Tepelná trubice (anglicky HeatPipe, nebo Heat Pipe) dokáže přenášet velké tepelné výkony při zachování malého rozdílu teplot (běžně kolem 2 °C). Přenos tepla v ní je založen na odpařování a kondenzaci. Zajímavostí je, že tuto technologii vynalezla NASA.

Princip činnosti tepelné trubice

Jedná se o hermeticky uzavřenou trubici, ve které je pracovní látka (voda, alkohol, propanbutan, freon a pod.). Budeme-li jeden konec ohřívat a na druhý umístíme chladič, začne se pracovní médium odpařovat. V důsledku toho roste tlak. Na chlazeném konci páry kondenzují a předávají tak teplo, které bylo spotřebováno k odpaření. Kondenzát teče, nebo vzlíná zpět a tak to jde stále dokola.

Tepelné trubice v solárních kolektorech

Řez solárním trubicovým vakuovým kolektorem s tepelnou trubicí Vakuové trubice (tzv. Sydney trubice - princip Dewarovy nádoby tedy termosky) přijímají sluneční záření a mění sluneční energii na teplo. Teplo z vakuové trubice se přenese pomocí měděné lamely na dolní část tepelné trubice a ta ji transportuje do horní části, kde ve sběrači proudí kolem trubice nemrznoucí kapalina, ta pomocí čerpadla teplo dále přenáší do zásobníku teplé vody. Solární vakuový kolektor s tepelnou trubicí je jeden z nejlepších kolektorů na ohřev vody na trhu. Řez solárním trubicovým kolektorem s tepelnou trubicí z boku
© 2012 EuroHolding Bohemia, s.r.o