Simulace solárního systému s trubicovými kolektory

Program T*SOL Pro 5.0 Pro simulaci solárního systému používáme profesionální software T*SOL Pro 5.0 od společnosti Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH. Tento simulační program umožňuje simulovat různé systémy například jednoduchý systém pouze pro ohřev teplé užitkové vody nebo kombinace TUV a přitápění ale i systémy s elektro či plynovým kotlem nebo tepelným čerpadlem.

Zdarma Vám nasimulujeme Vaši konkrétní instalaci

Program T*SOL Pro 5.0 využívá pro simulaci reálná meteorologická data z profesionálních meteorologických stanic umístěných v ČR a zahraničí. Vlastní simulace solárního systému probíhá den po dni hodinu po hodině a je zpracována do přehledného reportu. V reportu je možno vyčíst vyrobenou energii, úsporu a období kdy bude systém pracovat sám bez další energie na přitápění. Je možno také simulovat více variant (různý počet kolektorů, různá velikost zásobníku…)

Příklad simulace pro rodinný dům pro dvě osoby se 4 trubicovými kolektory (72 trubic), kombinovaným zásobníkem na 300 l jak pro přípravu teplé užitkové vody tak pro přitápění do radiátorů a elektro kotlem o výkonu 22 kW.

PDF Simulace solárního systému pro rodinný dům - 72 trubic (4 kolektory po 18 trubicích)

© 2012 EuroHolding Bohemia, s.r.o