Příklady instalací solárních trubicových kolektorů s tepelnými trubicemi

Instalace číslo 1 – Rodinný dům

Rodinný dům – novostavba, který je celoročně obýván dvěma osobami. Původně elektrické ústřední topení (elektro kotel a radiátory) a elektrický ohřev teplé vody. Po instalaci celkem 72 trubic o absorpční ploše 5,476 m2 (4 x solární trubicová kolektory po 18-ti trubicích) a zásobníku o kapacitě 300 l se výrazně snížila spotřeba na ohřev teplé užitkové vody (v letních měsících nulová) a během jarních a pozimních měsíců jsou přebytky tepla ještě puštěny do radiátorů a slouží pro přitápění. Během zimních měsíců je v provozu elektrokotel a solární kolektory pomáhají ohřívat teplou užitkovou vodou.

Instalace kolektorů na rodinném domě

Instalace číslo 2 – Hotel s vířivkou

Rodinný hotel s vířivkou. Velká spotřeba teplé užitkové vody. Bylo nainstalováno celkem 216 trubic (8 x 18 trubic a 6 x 12 trubic) s celkovou absorpční plochou 16,43 m2. Dále byly nainstalovány dva nerezové zásobníky s kapacitou 2 x 500 l původní zásobníku 2 x 170 l byli rovněž použity a připojeny do systému.

Instalace na Hotel

Původní ohřev byl pouze plynovým kotlem se zásobníkem 2 x 170 l. Vzhledem k velké spotřebě TÚV byla cena plynu na přípravy TÚV značně vysoká. Po instalaci solárních kolektorů a zásobníků není během letních měsíců vůbec třeba připravovat teplou vodu plynovým kotlem a během jarních a podzimních měsíců běží plynový kotel velmi sporadicky. Vířivka je přitom teď využívána mnohem více než před instalací solárních trubicových kolektorů. Majitel hotelu je spokojený protože účet za plyn se velmi snížil.

Slunce vám fakturu nepošle ...

© 2012 EuroHolding Bohemia, s.r.o